Logo
 • image8.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpeg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image2.jpg

Bd Care AB

 • Pris

  Akutplacering, RAM-avtal, Ordinarie placering.
  Hämtningar utförs från hela landet utan extra kostnad för den placerade kommunen.

 • Antal platser/Boendeform

  11 st

 • Främmande Språk

  Bd Care har ett samarbete med en tolkförmedling, när behov uppstår.

 • Ramavtal

  RAM-avtal finns med ett antal kommuner runt om i landet.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Det som gör Bd Cares HVB-hem unikt är två saker. Dels det faktum att vi endast tar emot flickor med en psykosocial problematik. Det andra är att personalstyrkan på boendet uteslutande består av kvinnor. Syftet med verksamheten är att unga som levt i en ohälsosam psykosocial miljö, ska få t Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vad kan ni som socialtjänst förvänta er av oss som HVB-hem? * Regelbunden kontakt med ansvariga chefer, KP för ungdomen och övrig personal * Veckobrev med information om hur aktuell vecka har fortlöpt * Boendets veckoschema för aktuell ungdom där; behandlingar, samtal, aktiviteter och s Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Flickan kan bo hos oss till dagen hon fyller 18 år. En flicka som är nära sin 18-års dag få pröva på att sova i vår övernattningslägenhet som finns i direkt anslutning till HVB-hemmet. Detta ger flickan en chans att pröva på att stå på egna ben en kortare period, men ändå känna stöttning f Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Bd Care har ett fungerande och stabilt samarbete med fyra kommunala närliggande grundskolorna i Luleå, samt hela gymnasiebyn med samtliga gymnasieprogram. Handledarna har en god kontakt med flickornas mentorer och övriga lärare på skolan och finns även med skolmöten och andra viktiga träff Läs mer...

 • Sysselsättning

  Bd Care har möjlighet att erbjuda praktikplatser till de ungdomar som av olika anledningar antingen har en anpassad skolgång eller inte någon skolgång alls. Vi tycker det är viktigt att sysselsätta våra ungdomar och har (förutom ett flertal egna aktiviteter varje vecka) ett samarbete med e Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Personalen på HVB-hemmet arbetar utifrån en evidensbaserad och lösningsfokuserad inriktning, där alla har ett gemensamt förhållningssätt. Att personalen arbetar med den gemensamma ståndpunkten blir viktig då det stärker ungdomen att se sina egna resurser och få insikt om hur hon påverkar Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inför varje inskrivning i HVB-hemmets verksamhet gör föreståndaren en lämplighetsbedömning mellan ungdomens behov och verksamhetens förutsättningar utifrån vad som finns reglerat i 3 kap 3 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55). HVB-hemmet tar i beaktande Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Bd Care startade sin verksamhet i oktober 2018 och har sedan start haft ett tydligt mål med verksamheten och den inriktning vi arbetar med. På Bd Care tar vi endast emot flickor och har endast kvinnlig personal, detta gör oss unika ! Samtliga policydokument, rutiner och förhållningssätt ä Läs mer...

 • Konsulter

  Externa konsulter tas in när och om detta behövs. Bd Care har ett antal goda samarbeten med olika instanser, både inom sjukvård, skola samt området fritid.

 • Handledning

  På Bd Care diskuteras många saker som rör verksamheten på de veckomöten som samtlig personal deltar på. Utöver dessa tillfällen samt enskilda handledarsamtal med ansvarig chef, tar även Bd Care in en extern handledare med jämna mellanrum. Denna handledare är utbildad KBT-terapeut och socio Läs mer...

 • Samverkan

  Bd Care samverkar med flera aktörer, både för ungdomarnas hälsa samt för att göra deras vardag så begriplig, hanterbar och meningsfull som möjligt. BD Care har samarbeten med flera företag, för att på så sätt kunna erbjuda praktikplatser till de ungdomar som har behov och intresse av detta Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Bd Care har ett ledningssystem som har till syfte att kontinuerligt och långsiktigt leda och styra verksamheten mot en vård och behandling med patientsäkerhet av god kvalitet i enlighet med verksamhetens mål, delmål och med hög klientsäkerhet. Allt i enlighet med gällande lagar och föres Läs mer...

 • Fortbildning

  Kontinuerlig fortbildning är otroligt viktigt, oavsett anställningsform. All personal (oavsett anställningsform) utbildas eller internutbildas i vår primära behandlingsmetod ART. All personal har utbildning i MI (motiverande samtal) samt TMO (traumamedveten omsorg). Utöver detta tas förelä Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Boendet ligger inom gångavstånd från ett stort friluftsområde, badplats, idrottsanläggning och skola. Till Luleå centrum är det cirka en kilometer, där myndigheter och vårdgivande instanser finns. Kollektivtrafik finns i direkt närhet till HVB-hemmet och Luleå Airport ligger endast 15 minu Läs mer...

 • Referenser

  Vid förfrågan kan vi lämna ut uppgifter till de socialtjänster som för närvarande har en placering hos oss. Detta för att du som förfrågare, alltid ska få en aktuell referens att prata med. Ta kontakt med Maya eller Petra för mer information.

 • Övrigt

  Att leva med en destruktiv miljö runt omkring sig kan innebära en rad negativa aspekter för den unga flickan, med utebliven skolgång och psykisk dålig hälsa som följd. Då blir det extra viktigt att boendet man kommer till är en trygg och läkande miljö. Personalen arbetar utifrån Bd Cares Läs mer...

Bd Care AB

 • Kvartermästargatan 10
  976 31 Luleå
  0920-18040
 • petra.skold@bdcare.se
  www.bdcare.se
 • Org-nr: 559121-9513
 • Kontaktperson
 • Petra Sköld
  070-269 00 22
  petra.skold@bdcare.se
 • Maya Fjällström
  070-347 00 47
  maya.fjallstrom@bdcare.se
 • Flickor 13-17 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (3)

Senast uppdaterad: 2020-08-28
Bd Care AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida