Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg

BD Care Familjehem

 • Antal platser/Boendeform

  Bd Care har familjehem främst i Norrbotten och Västerbotten.

 • Främmande Språk

  Vid behov av andra språk än Svenska har vi tillgång till tolkförmedling

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår familjehemsverksamhet är en del av Bd Cares organisation inom vårdkedjan för placering av barn och unga. Vi erbjuder både familjehem och HVB-hem, två verksamheter i nära samarbete och inom samma organisation. Det gör oss till ett tryggt och långsiktigt hållbart alternativ för socialtj Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar uppdragen utifrån BBiCs behovsområden, utifrån vårdplan och genomförandeplan, som resulterar i en skriftlig rapport som skickas till berörd handläggare/socialtjänst 1 gång i månaden om inte annat avtalats.

 • Skola/Kursverksamhet

  Familjehemskonsulenten deltar vid behov på skolmöten och planerar barnets/ungdomens skolgång i samråd med socialtjänst och familjehem.

 • Sysselsättning

  Barnets/ungdomens fritidsintresse försöker vi matcha med de familjer som bäst möter upp i dessa aktiviteter. Familjehemmen stödjer och uppmuntrar barnet/ungdomen i dennes fritidsaktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi tar emot både långa uppväxtplaceringar och korta akut/jourplaceringar. Uppdraget formuleras av uppdragsgivaren individuellt i vårdplanen och genomförandeplanen. Bd Care familjehem har tillgång till Bd Cares samtliga verksamhetsområden. Det innebär att vi kan vara mycket flexibla i vå Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågningar sker direkt till ansvarig familjehemskonsulent. Matchning med familjehem görs med hänsyn till barnet/ungdomens behov. I samråd med socialsekreterare planerar vi studiebesök/inskolning i tilltänkt familjehem.

 • Organisation/Personal

  Vår familjehemsverksamhet består övervägande av socionomer med lång erfarenhet av kommunal familjehemsvård, behandlingsarbete, myndighetsutövning, kunskap och utbildning i BBic och nätverksarbete. Konsulenterna har utbildning i Nya Kälvesten.

 • Konsulter

  Vi använder oss av extern person för analys av djupintervju i Nya Kälvesten.

 • Handledning

  Familjehemskonsulenterna har kontinuerlig handledning både internt och externt.
  Familjehemmen får kontinuerlig handledning av konsulent, samt möjlighet till extern handledning vid behov.

 • Samverkan

  Under alla familjehemsplaceringar genomförs uppföljningar med socialtjänst.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Bd Care har ett aktivt och väl utarbetat kvalitets och miljöarbete samt en grundläggande dokumentation i vårt arbete.

 • Fortbildning

  Genom kontinuerlig omvärldsbevakning baseras våra arbetsmetoder och utbildningar på den allra senaste forskningen. Samtliga familjehemskonsulenter har tex utbildning i "Nya kälvestens djupintervju"

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra familjhem finns främst i Norr- och Västerbotten. Vårt huvudkontor finns placerat i Luleå.

 • Referenser

  Referenser lämnas på begäran.

BD Care Familjehem

 • Kvartersmästargatan 10
  976 31 Luleå
  0707477717
 • stina.jonsson@bdcare.se
  www.bdcare.se
 • Org-nr: 559121-9513
 • Kontaktperson
 • Stina Jönsson
  0707477717
  stina.jonsson@bdcare.se
 • Maya Fjällström
  0707477717
  maya.fjallstrom@bdcare.se
 • Pojkar 0-21 år
 • Flickor 0-21 år
 • Mamma/Barn 0-100 år
 • Pappa/Barn 0-100 år
 • Sociala problem
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 0-100 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2020-08-28
BD Care Familjehem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida