Logo
 • image7.jpg
 • image3.png
 • image6.jpg
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image5.jpg
 • image4.jpg

BD Care Familjehem

 • Pris

  Bd Care arbetar utifrån RAM-avtal, SKL samt övriga överenskommelser vad gäller dygnspris för en placering.

 • Antal platser/Boendeform

  Bd Care har familjehem främst i Norrbotten och Västerbotten, men även på andra plaster i landet. Vi arbetar med; * Förstärkt familjehemsvård * Kraftigt förstärkt familjehemsvård (hemmavarande vuxen) * Jourplacering * Förälder- barnplacering Alla våra familjehem har godkända utrednin Läs mer...

 • Främmande Språk

  Vid behov av andra språk än svenska har vi tillgång till tolkförmedling.

 • Ramavtal

  Bd Care har ett antal RAM-avtal med ett antal kommuner runt om i landet. Vi finns även på SKL upphandling för året 2021 och framåt.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår familjehemsverksamhet är en del av Bd Cares organisation inom vårdkedjan för placering av barn och unga. Vi erbjuder både familjehem och HVB-hem, två verksamheter i nära samarbete och inom samma organisation. Det gör oss till ett tryggt och långsiktigt hållbart alternativ för socialtj Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar uppdragen utifrån BBIC behovsområden, vårdplan och genomförandeplan, som resulterar i en skriftlig rapport som skickas till berörd handläggare/socialtjänst 1 gång i månaden om inte annat avtalats.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har en lägenhet i direkt anslutning till vår verksamhet där den unga kan tränas i att leva under ansvar. Eftervård kan vi vara behjälpliga med i form av utredningar och öppenvårdsinsatser i hemmet.

 • Skola/Kursverksamhet

  Familjehemskonsulenten deltar vid behov på skolmöten och planerar barnets/ungdomens skolgång i samråd med socialtjänst och familjehem.

 • Sysselsättning

  Barnets/ungdomens fritidsintresse försöker vi matcha med de familjer som bäst möter upp i dessa aktiviteter. Familjehemmen stödjer och uppmuntrar barnet/ungdomen i dennes fritidsaktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatslängden beror helt på vilken typ av placering det gäller, vi har familjehem som tar emot alla ovanstående fyra placeringsformer. Behandling sker i dialog med socialtjänsten och utifrån de förutsättningar och behov som dels den placerade har samt utifrån den kompetens som familjehemme Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågningar sker direkt till VD. Matchningen med familjehem görs sedan av ansvarig familjehemskonsulent med hänsyn till barnet/ungdomens behov. I samråd med socialsekreterare planerar vi studiebesök/inskolning i tilltänkt familjehem.

 • Organisation/Personal

  Vår familjehemsverksamhet består övervägande av socionomer med lång erfarenhet av kommunal familjehemsvård, behandlingsarbete, myndighetsutövning, kunskap och utbildning i BBic och nätverksarbete. Konsulenterna har utbildning i Nya Kälvesten.

 • Konsulter

  Vi använder oss av extern person för analys av djupintervju i Nya Kälvesten. Nedanstående experter ingår i Bd Cares unika vårdteam och finns tillgängliga när och om behov uppstår; Nedanstående experter ingår i Bd Cares unika vårdteam och finns tillgängliga om ett barn eller ungdom har Läs mer...

 • Handledning

  Familjehemskonsulenterna har kontinuerlig handledning både internt och externt. Familjehemmen får även kontinuerlig handledning av ansvarig familjehemskonsulent, samt möjlighet till både extern och intern handledning vid behov. Allt utgår från familjehemmets behov och förutsättningar sam Läs mer...

 • Samverkan

  Under alla familjehemsplaceringar genomförs kontinuerliga uppföljningar med socialtjänsten.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Bd Care har ett aktivt och väl utarbetat kvalitets och miljöarbete samt en grundläggande dokumentation i allt vårt arbete.

 • Fortbildning

  Genom kontinuerlig omvärldsbevakning baseras våra arbetsmetoder och utbildningar på den allra senaste forskningen. Samtliga familjehemskonsulenter har tex utbildning i "Nya Kälvestens djupintervju".

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra familjhem finns främst i Norr- och Västerbotten. Vårt huvudkontor finns placerat i Luleå.

 • Referenser

  Referenser lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Det är viktigt att känna till att Bd Care även har ett HVB-hem i sin verksamhet och att dessa kan samarbeta vid ett eventuellt sammanbrott i familjehemmet (under förutsättning att referensramarna för placeringen följs). Detta unika samarbete innebär att den placerade dels kan få hjälp snab Läs mer...

BD Care Familjehem

 • Kvartersmästargatan 12
  976 31 Luleå
  070-3470047
 • maya.fjallstrom@bdcare.se
  www.bdcare.se
 • Org-nr: 559121-9513
 • Kontaktperson
 • Maya Fjällström
  070-3470047
  maya.fjallstrom@bdcare.se
 • Stina Jönsson
  070-747 77 17
  stina.jonsson@bdcare.se
 • Pojkar 0-21 år
 • Flickor 0-21 år
 • Mamma/Barn 0-100 år
 • Pappa/Barn 0-100 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 0-100 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (3)

Senast uppdaterad: 2021-08-13
BD Care Familjehem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida